راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 1

قلم 1

منتظر واقعی نمی تواند کم حوصله شود
چون فرصت این کارهای دست دوم را ندارد
(۱)

جدیدترین محتوای متنی