راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 10

منتظر اگر منتظر باشه…
که اینقدر رفیق نداره
گفتند اون۳۱۳ نفرهم تا آقاشون نیاد باهم رفیق نیستند…
تا ظهور نشه هرچند همه خوبند ولی رفیق بازی ممنوع….
تا با آقا رفیق نشیم..
بی خیال رفیق میشیم…
(۱۰)

جدیدترین محتوای متنی