راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 11

یه رفیق منتظر قلم زیر را بهم هدیه کرد…
گفت:
ذره براي رسيدن به كمال نمي تواند فداي خورشيد شود
بلكه بايد درخورشيد ذوب شود
(۱۱)

جدیدترین محتوای متنی