راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 13

هر وقت خواستی شیطان گمت کنه منتظر امام زمان باش…
چون اگه شیطان پیدات کنه امامت رو گم میکنی…
بعدم خودت گم میشی…
هرکی هم تو این دنیا گم شد بعضی وقتا جنازش رو هم پیدا نمیکنند.
قبر یزید کجاست؟
قبر عمرسعد کجاست؟
قبر مامون کجاست؟
(۱۳)

جدیدترین محتوای متنی