راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 14

قلم 14

الکی قیافه جدی میگیریم…
جدی دنیا انتظاره…
که ما جدی نگرفتیمش ….
جدیها را شوخی میگیرم ، اونوقت یه وقتایی تو خواب یه چیزی میبینیم که تا چند ساعت بعد بیدارشدن میگیم:
خوب شد خواب بود …
منکه تو بیداری از این کارا نمیکنم…
چقد خوابه نامربوط و بی ربط بود…
ماجرا اینه که من نفهمیدم که این زنگ هشدار عرشه…
دارند بهم میگن نامربوط رفتی…
بی ربط هم دقیقاخودتی…
آبروت تو آسمونا رفته…
مواظب زمین باش…
خواب هشدار باطنمونه….
خدا چیز بی دلیل به کسی نشون نمیده،
میخواهیم بگیم اینم شوخیه!!!
(۱۴)

جدیدترین محتوای متنی