راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 15

قلم 15

خیلیا دنبال دیدن امام زمان هستند ولی کسی دنبال کارای آقا نیست….
آقا زائر زیاد داره…
نوکر کم داره…
یه نوکر اینو خوب میدونه..
اگه یه گوشه بیکار بمونه…
نبایدخودشو نوکر بخونه….
(۱۵)

جدیدترین محتوای متنی