راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 17

قلم 17

ازقلم یک رفیق منتظر برایم چنین رسید:
قلبهايمان آن قدر كدر شده كه نمك مي خوريم….
اما صداي شكستن نمك دان را هم نمي شنويم…
صداي حضور آقايمان رادرعالم نمي شنويم …
امان ازقلب كدر…
كه نه مي شنود ونه مي بيند…
فقط مي شكند…
(۱۷)

جدیدترین محتوای متنی