راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 20

قلم 20

وقتی یه منتظر بجای اینکه منتظر باشه ، بیکار بمونه…
انوقت آقاش هم غریب و بی یار میمونه…
این ماجرای کوفه بود و آقاشون…
اگه واقعا منتظر می شدن
سری به سر نی ها نمی رفت…
بیکاری یه منتظر از سر بی غیرتیشه…
(۲۰)

جدیدترین محتوای متنی