راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 23

قلم 23

انتظار،همون راه بزرگس که هرکی،هرجور راه گم کرده یا بیراهه رفته بتونه برگرده…
انتظار بزرگترین فرصت خدا به بنده هاشه…
انتظار یعنی آی اوناییکه هر گناهی بوده کردین…
آی اوناییکه همه ی فرصتاتون رو سوزوندین …
آی اوناییکه قلبتون رو به یه تیکه سنگ تبدیل کردین …
آی اوناییکه تو شهوتاتون دست وپا زدید و پیر شدین…
آی عرق خورا، بی غیرتا، لامذهبا، بی معرفتا،…
اگر بخوایید میتونین برگردین…
بیاین تو این راه و منتظر بشین ، اونوقت اگه دعاتون به قدر یه ته سوزن راه ظهور رو کوتاه تر و دیدن آقارا زودتر کنه، اونوقت به گردن همه ی مظلومای زنده و مرده ی دنیا حق پیدا میکنید، کسیکه میلیاردها سرسوزن حق به گردن مظلوما داشته باشه ، خدا چرا نبخشتش؟؟!!!
مگه خودش نگفته:إن الحسنات یذهبن السیئات؟
قبول کن منتظر نشیم کلاهمون پس معرکه س …
(۲۳)

جدیدترین محتوای متنی