راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 28

همه دردن و تو درمون..
همه سردن و تو گرمی…
همه بیکس و تو آشنا…
همه بیحال و تو سرحال…
همه غمگین و تو خوشحال…
همه بی پول و تو پولدار…
همه خواب و تو بیدار…
همه زندون و تو آزاد…
همه بدبخت و تو خوشبخت…
همه بدخلق و تو خوش خلق…
همه شهوت و تو حکمت…
همه مست و تو هوشیار…
همه ترسون و تو آروم…
همه شکاک و تو ثابت…
همه دلمرده و تو دل زنده…
همه احمق و تو دانا…
همه زشت و تو زیبا…
همه اخمو و تو خندون…
همه میزبان و تو مهمون…
همه نوکر و تو آقا…
همه….
همه…
اینا برای تو قطعیه،اگه فقط فکر آقات باشی…
این حرف بالا☝️ حرف خداس
👇تو قرآنه…:
اولیای خدا هیچ ترس و غمی ندارن👋
و در دنیا و آخرت همیشه شادن
(یونس/۶۲و۶۳)…
میدونی اولیای خدا کیان؟
اولیای خدا ، اوناییند که فقط فکر آقاشونند👇
(این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء/دعای ندبه)…
«پناه میبرم به خدا که خواص منتظر امام زمان بودن اینقدر کم و ناچیز باشد که من گفتم… »
(۲۸)

جدیدترین محتوای متنی