راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 29

بعضیا دلاشون ابریه…
بعضیا دلاشون سرد و برفیه…
بعضیا دلاشون یخزدس…
بعضیا دلاشون کویره…
بعضیا دلاشون طوفانیه…
بعضیا دلاشون خاک و غباریه…
ولی منتظرا دلاشون بهاریه…
سرسبزه…
با شبنم روی برگ نرگس و یاس…
هرکی به اینا میرسه آروم میشه …
آخه اینا دلاشون باغبون داره… درداشونو به باغبونشون میگن…
ولی اونیکه دلش ابریه دردشو به ابرها میگه…
اونیکه دلش برفیه دردشو به برف میگه…
میدونی ایراد اینا چیه!!!
ایراد اینا اینه که از درداشون درمون میخوان…
غافل از اینکه…
باغبون ، درمونه نه کس دیگه…
(۲۹)

جدیدترین محتوای متنی