راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 4

قلم 4

تنبلی که در جمع منتظران است
او
باری است که مثل منفعلان است
از او دوری کنید….
این مریضی مسری است
«وأعذنا من السأمة والکسل و الفترة»
(۴)

جدیدترین محتوای متنی