راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 42

شگفتم : آخه چقدر باید غم تو دلم داشته باشم؟
گفت:به اندازه ای که از امام زمانت دوری.
گفتم:آخه چه ربطی داره به هم؟
گفت:یکی از صفات امام زمان «ربیع الأنام» هس، یعنی آقا هرجا باشن اونجا رو بهاری میکنن.
گفتم:الآن یعنی من چرا از امامم دور شدم؟مال کسی رو دزدیدم؟به ناموس کسی نگاه کردم؟چیکار کردم؟
گفت:اشکال تو اینه که هیچ کاری نکردی.
گفتم:یعنی چی؟میگم گناه نکردم ، یعنی ثواب کردم ،بازم تو میگی باید یه کاری میکردی!!چیکار باید میکردم که نکردم؟
گفت:آخه باباجون گناه و ثواب که کار نیست!!
گفتم:میشه بفرمایید از نظرشما کار چیه؟تو شهر شما به چی میگن ثواب ، به چی میگن گناه؟!
گفت:اصل ثواب ،فکر ثوابه،اصل گناهم فکر گناهه، وگرنه نه ثواب بدون قصد رو پاداش میدن و نه گناه بدون قصد رو ، کسی عذاب میکنه.
گفتم:خُب تو فک کن ما فهمیدیم چی گفتی، حالا الآن ربطش به غمباد دل ما چیجوری میشه؟
گفت:تا با دلت به قصد امام زمان راه نیافتی ، غم ولت نمیکنه حتی اگر اهل گناه نباشی.
گفتم:چرا؟؟؟؟؟
گفت:نشنیدی سپاه عمر سعد نماز جماعتشون ترک نمیشده؟؟؟
نشنیدی شمر بیست بار حج رفته بوده؟؟
نشنیدی پیشونی خوارج از سجده پینه بسته بوده؟؟؟
گفتم:خُب ، منظور؟؟
گفت: پیش خدا چه جایگاهی داشتند؟
گفتم: صفر به پایین
گفت:چرا؟ مگه نماز و حج ثواب نیست؟
گفتم:چرا ولی نباس با امام درمیاُفتادن.
گفت:پس این عبادتهای روبه قبله وقتی دلشون با امامشون نبود ، به دردشون نخورد ! درسته؟
گفتم:آره
گفت:حالا بگو ببینم دلی که با امام نیست شبیه جهنمه یا بهشت؟
گفتم:خُب …جهنم
گفت:میدونی قرآن میفرماید:اهل جهنم از غم توی جهنم به بیرون فرار میکنن؟
گفتم:نه بابا!!..کجاش نوشته؟
گفت:سوره حج آیه ۲۲
گفتم:یعنی دل من بی آقا چون جهنمه غم داره…!!!
گفت:اگه همیشه فکر آقات باشی ، غم توی تو راه پیدا نمیکنه.
گفتم:چی جوری همش فکرش باشم؟!
گفت:هر لحظه منتظرش باش
گفتم:میشه بگی چه جوری؟
گفت: دائم بگو:
اللهم عجّل لولیّک الفرج
(۴۲)

جدیدترین محتوای متنی