راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 43

قلم 43

یه منتظر با دیدن پول💵 دلش نمی لرزه چون اعتبارش به کاغذ معتبر نیس…
یه منتظر بادیدن خونه🏡 و ماشینای اونچنانی🚙 ، دلش نمی لرزه چون قوّتش به یه مشت خاک و فلزّ رنگ کرده نیس…
یه منتظر با دیدن جنس مخالف ، دلش نمی لرزه چون هوسش به یه مشت پوست و گوشت و مو نیس…
یه منتظر با خواب🛏 و غذا🍗دلش نمی لرزه چون آرامشش به خواب چشم و سیرشدنش به پرشدن شکمش نیس ایناکه حیوونام باهاش سیرمیشن…
اون فهمیده که اینا ، حلالاش مثه چشمه هس و حراماش چاله های مسیر رسیدن به خیمه ی آقا …
خیلی مجبور بشه ، یه مشت آب از چشمه بیشتر نمیخوره ، چون میدونه زیاد بخوره زمین گیر میشه ، نزدیک هیچ چاله ای هم نمیره که نیافته اون تو…
یه منتظر میدونه اگه به کم دل ببنده از زیادش محروم میمونه…
اگه قلبش زمینی بشه باید بیخیال آسمونا بشه…
(۴۳)

جدیدترین محتوای متنی