راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 44

قلم 44

 منتظرای واقعی…
خوب میدونن که اگه به هم بریزن، همونقدر روحاشون جاخالی داره…
از همین جاخالی ها هم میفهمن چقدر مونده تا به آقاشون برسن…
اونا خوب میدونن ، امام زمان چونکه نه کسی رو به هم میریزه ، نه خودش به هم میریزه ، پس…
پس، هیچ نقطه ای از روح آسمونیش خلئی نداره…
راه نزدیک شدن به آقا پاک کردن جا خالی هاست…
(۴۴)

جدیدترین محتوای متنی