راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 49

قلم 49

خیلیا میگیم کاش ماهم جزو نوکرا و یارای امام زمان بودیم…
چرا آقا مثل فلان یارشون نمیان منو انتخاب کنن…؟
منکه مث بعضیا که با گناه دلش رو میشکنن که نیستم که…
چرا حتی به خوابمم نمیان!!؟
جواب اینه:
آره راس میگی گناهکارنیستی ولی نوکرهم نیستی…
آخه نوکر که اینقد غُرغُر نمیکنه…
تو نوکری و اینقدر به آقا نِق میزنی..؟!
بعضی فقط پوسته شون پوست نوکراس…
ولی خودشون رو یه ارباب تمام قد میدونن…
اینا به درد نوکری مردم هم نمیخورن چه برسه به آقا…
(۴۹)

جدیدترین محتوای متنی