راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 51

قلم 51

🖌یکی از مُسَلَّماتِ قطعیِ منتظرایِ واقعی اینه…
بدون اینکه خودشون رو عددی حساب کنن…
برا آقاشون پشت سرهم کار میکنن…
اونوقت..
اگه احساس خستگی کردن میفهمن که داشتن برا غیرآقاشون کارمیکردن…
آخه..
این طایفه یقین دارن…
کاری که مال آقاست…
نه خستگی داره…
نه دلخوری…نه تعطیلی…
وإلّا منتظر نیستی…مُعَطَّلی…
(۵۱)

جدیدترین محتوای متنی