راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 52

قلم 52

🖌گفتم:
الآن امام زمان کجاست…؟
گفت:چطور…؟
گفتم:می خواستم ببینم چقدبامافاصله
داره…
گفت:امام زمان اجازه نداره از کسی فاصله بگیره…
گفتم:پس چرا نمیشه دیدش…؟!
گفت:کی گفته نمیشه دیدش..!؟
گفتم:الآن چرا من نمی بینمش…؟!
گفت:بخواه تا ببینیش…
گفتم:یعنی چه جوری بخوام…؟!
گفت:فاصلت رو کم کن باهاش…
گفتم:من اصن فاصله ای دُرُست نکردم که کم کنمش…اصن نمیدونم کجا فاصله می اُفته که بخوام کَمِش کنم…
گفت:
هروقت بخاطر دنیا ناآروم شُدی ، بدون از آقات فاصله گرفته ای…
(۵۲)

جدیدترین محتوای متنی