راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 55

🖌منتظرا…
توی هیچ کارِ دنیا عجله ندارن…
میدونن…
عجله کردن یعنی دست آقا رو وِل کردن…
میدونن…
عجله شایسته ی اربابِ نه نوکر…
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تا دِلِت میخواد به آقات بگو:
العَجَل العَجَل العَجَل…
ولی خودت عجله نکن…
عجله کنی ، اگه بخوری زمین هرچی باشی بی قیمت میشی…حالا میخواد بُلور باشی یا سُفال…
حتی تو حرف زدن هم عجله نکن…
نوکر اگر عجول شد غُرغُرِش زیاد میشه…
نوکرِ غُرغُرو بِدردِ نوکری نمیخوره…
نوکر باید تسلیمِ آقاش باشه…
تسلیم باشه «یار» میشه…
عجول باشه «بار» میشه…
(۵۵)

جدیدترین محتوای متنی