راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 58

🖌یه منتظر واقعی…
تو زندگی شخصی اش…
سختیِ بی خوابی رو میکشه ولی
از خواب لذت نمی بره…
سختیِ گرسنگی رو میکشه ولی
از سیری لذت نمی بره…
سختیِ سکوت رو میکشه ولی
از حرف زدن لذت نمی بره…
سختی غربت رو میکشه ولی
از جمع رفقا لذت نمی بره…
سختی حرفِ مُفت رو میکشه ولی
از جَدَل وداد و بیداد لذت نمی بره…
آره
اون فهمیده که تا منتظر آقاش نشه…
لذتهای دنیا آخرش فقط به سختی میکشه…
(۵۸)

جدیدترین محتوای متنی