راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 59

🖌منتظرا؛…
شاید نتونن حرف بزن ولی حرفای شنیدنی ، زیاد دارن…
شاید تن ساز و سالمی نداشته باشن ولی باطنشون عجیب سالمه…
شاید زندگیِ بی رنگ و لعابی داشته باشن ولی فوق العاده یه رنگ و باصفان…
یعنی تو یه کلام …
شاید ویترین اونا خالی باشه ولی انبارشون لب به لب پُره…
البته:
کُلّا اونایی که محتوا دارن… تشریفاتشون کمه..
باطن دارا ، ادا و اطوار ندارن…
…………………………………………..
«به قول قدیمیا شکم خالی، سروصداش زیاده….باطن خالی ام
های وهوی زیادی داره…»
(۵۹)

جدیدترین محتوای متنی