راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 60

قلم 60

واکسیناسیون:
سیستم دفاعی منتظرا در برابرِ غُصّه های عفونیِ واگیردار ، عبارتست از:
استفاده از واکسن «توجه»…
یعنی اونا هر روز با چند لحظه توجه به آقاشون ، روحاشون رو در برابر ویروسهای مزمن دردهای دنیا واکسینه میکنن…
چون…
«پیشگیری همیشه بهتر از درمان است»
(۶۰)

جدیدترین محتوای متنی