راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 73

هروقت دیدی…

بدون اینکه اهل گناهِ آشکار باشی…

یه مدته یاد آقا نمی اُفتی…

بدون پات گیرکرده توی مثلثِ شیطون..

بِهِش میگن…:

…..مُثلثِ سه عِین….

یعنی سه تا عِین داره…

اگه تو یِکیشَم بیُفتی دیگه شیطون نمیذاره منتظرِ آقا بِشی…

بعبارتی..:

فاتحه ی قلبِ منتظر خوندَس…

☠️عجب(یا هَمون خودشیفتگی)…

☠️عجله(یعنی هرچی میخوام باید بِشه ، زودَم بِشه)…

☠️عصبانیت…

(راستی یه نکته:

کسی دنبال کمی و زیادی این سه تا نباشه آخه اگه یه قَطرَش رو قلبِ کسی بِچِکِه بوی گَندیدگیش ، همه هیکل آدَمُو  میگیره)

 (۷۳)

جدیدترین محتوای متنی