راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 8

قلم 8

تا از روی خودت رد نشی رنگ خیمه ی آقا رو هم نمیبینی
(برای آقات ، آقایی نکن)
(۸)

جدیدترین محتوای متنی