راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

قلم 9

تا وقتی فکر امام زمان هم یکی از فکرهامونه…
قلبمون همسایه ی شکممونه…
هروقت دیدیم تو فکرمون فقط آقامونه….
اونوقت دلمون یه آسمونه…
ما صاحب دلمون نیستیم…
از بسکه تو دل بقیه مهمونه….
(۹)

جدیدترین محتوای متنی