راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

راهنمای منتظران (قسمت 6)

راهنمای منتظران (قسمت 6)

اندیشه فردا فرق دارد با غصه فردا، چون در اندیشه یا همان تفکر و تعقل ، غصه و ناراحتی وجود ندارد ، ولی معمولاً چون مردم غصه فردا را می خورند و زمان حال خود را خراب میکنند و اسمش را اندیشه میگذارند.

اگر حرف مردم درست بود متفکرین همیشه غم داشتند در صورتی که انسان با تفکر خود را از غم می رهاند .

آن زمانی که عمر سعد ملعون با غصه فردایش (گندم ری) داشت حالش را به جهنم تبدیل می‌کرد، سید شهداء با تفکر نسبت به فردایش می‌خواستند کمکش کنند که: تو میترسی گندم ری از دستت برود ولی بیا تفکر کن که آیا قیامت از دستت نمی رود؟

تو تفکر کن درست است که به خاطر گندم فردای تو ، به تو بگویند قاتل پسر پیغمبر و امام زمانش؟!

جدیدترین محتوای متنی