راه آخر

مجمع متوسلین به حضرت نرجس (سلام الله علیها)

فهرست

مناجات با امام زمان

آسمان خشک شد و نیست خبر یعنی چه؟…

یا ایها العزیز مسّنا و أهلنا الضر….

گفتم که بی قرار تو باشم ولی نشد….

تشرف مرحوم محدث نوری…

صاحب عزای حضرت خیر النسا بیا…

رو بگردانی ز ما دنیا جهنم می شود…

از بس که از فراق تو دل شعله ور شده ….

از تو یک عمر شنیدیم و ندیدیم تو را…

مناجات با امام زمان 1

مناجات یا امام زمان 2

مناجات با امام زمان 3

مست بودم تشر قهر تو بیدارم کرد…

آقا قسم به جان شما خوب میشوم…

فقط یکبار اگر پاسخ دهی عرض کلامم را…

دروغ گفته ام آقا که منتظر هستم…

دوست داشتم که دل یار شکسته نشود از دستم…

دلم گرفته از این انتظار اجباری…

مرا با یک نظر اهل نظر کن…

حرف هجران شده بسیار به هم ریخته ام

با کدام آبرو روز شمارش باشیم…

عادت به روضه کرده دلم روضه خوان کجاست؟